Category: Mevzuat

Yeni Bilirkişilik Kanunu 2016

Resmi gazetede yayınlanan yeni Bilirkişilik Kanunu tam metnidir. BİLİRKİŞİLİK KANUNU Kanun No. 6754                                                                                                           Kabul Tarihi: 3/11/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler...

Adalet Bakanlığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kanun tasarısı ile, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu, 19.02.2003 tarih, 4810 Sayılı Kanun’la değişik, 14.04.1982 tarih ve 2659 sayılı Kanun’la ilgili olarak adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

error: