Tagged: adli ses

adli ses

Adli Ses ve Konuşma İncelemeleri

Adli bilimlerin birçok inceleme alanında olduğu gibi, adli ses ve konuşma incelemeleri de disiplinlerarası bir alandır. İncelemelerin yararlandığı iki ana alandan ilki ve en önemlisi olarak dilbilim..

adli ses

Adli Ses İncelemelerinde Konuşmacı Teşhis ve Tanıma

Konuşmacı teşhis ve tanıma incelemesi, bütün işitsel ve görsel duyuların kullanıldığı çok yönlü bir işlemdir. Bu işlem, bilinmeyen bir sesin, bir ya da daha fazla bilinen sesle tanımlanması ya da elenmesi amacıyla işitsel ve görsel olarak karşılaştırılması biçiminde..

error: