Category: Kriminoloji

cinayet olgusu

Cinayet ve Suç Olgusu

Genel çerçeveden bakacak olursak “suç” kavramının tam anlamıyla tanımı yapılamamaktadır. Suçun altında bireyin değil toplumun hikayesi yatmaktadır. Suçu toplum hazırlar suçlu işler şeklinde de ifade edilen olgu;

cinayet olgusu

Suçlu Profili

“Suçlu profili”, suç eyleminden sorumlu bireylerin kişilik özelliklerini gösteren yöntem olarak tanımlanmaktadır.Suçlu profili ile pratikte meşgul olan profesyoneller, adli bilimciler, sosyal bilimciler ve davranış bilimcilerden oluşan geniş spektrumlu bir araştırmacı grubunu içerir.

error: