Category: Adli Antropoloji

adli antropoloji

Adli Antropoloji Nedir?

Yunanca “anthropos” ve “logos” sözcüklerinden oluşan ve insanbilim anlamına gelen Antropoloji, insanı araştıran bir bilim dalıdır. Arkeoloji, Sosyoloji, Anatomi ve Osteoloji ile yakından ilişkili olan Antropoloji bilimine sahip olduğu alt disiplinler açısından bakıldığında; kültürel ve biyolojik olmak üzere iki ana alan altında sınıflandırılmaktadır.

error: