Tagged: adli bilimler

Kriminalistik nedir?

Kriminalistik nedir? Kriminalistik Fransızca “la crime” kelimesinden türetilmiştir. Bilimsel polis metotları, suçluların bilimsel yöntemler kullanılarak tespit edilmesini ve suç olaylarının...

error: