Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı

Türkiye genelinde kurulan Jandarma Kriminal Sistemi; uzmanlık alanlarına giren konularla ilgili idari soruşturma veya adli soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen ve usulüne uygun olarak gönderilen bulguları, bilimsel yöntemlerle  inceleyerek adlî ve idari makamlara yardımcı olmak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı karargahından İlçe Jandarma Komutanlığı seviyesine kadar kurulmuştur.

Bu sistem kapsamında; Ankara’da Jandarma Kriminal  Daire Başkanlığı, bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak 1994 yılında Van’da,  2005 yılında Aydın’da ve 2014  yılında İstanbul’da Jandarma Kriminal Lâboratuvar Amirlikleri teşkil edilmiştir.

Ayrıca; 14 Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesinde Parmak İzi ve Avuç İzi Kısım Amirliği, 81 İl  Jandarma Komutanlığı, 204 İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Olay Yeri İnceleme Timi ve 37 İl Jandarma Komutanlığında Patlayıcı Madde İmha Timi teşkil edilmiştir.

Olay yerinden mahkeme safhasına kadar icra edilen tüm kriminal faaliyetleri standart hale getirmek, kriminal lâboratuvarlarda çalışan personelin gelişen teknolojiye paralel eğitim seviyesini yükseltmek ve lâboratuvar çalışanları arasındaki bilgi alış verişini sağlamak maksadıyla, 1995 yılında kurulan ve 35 ülkeden 62 lâboratuvarın  üye olduğu Avrupa Kriminal Lâboratuvarlar Organizasyonu (ENFSI)’na Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 1998 yılında üye olmuştur. 

1.   Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı

Olay yerlerinden elde edilen bulguları inceleyerek bilirkişi raporu tanzim etmekle görevli Kriminal Daire Başkanlığı; aynı zamanda, suç ve suçlu ile mücadelede adli bilimler konusunda Jandarma Genel Komutanlığının bilimsel karargâhı olarak görev yapmaktır.

a.   Kuruluşu;

Kriminal Daire Başkanlığı;  İdari Birimler, Eğitim Şube ve Bilimsel Araştırma ve Destek Birimleri,   Narkotik Madde Analiz Şube Müdürlüğü ile İnceleme ve Analiz Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Merkez, Aydın, İstanbul ve Van Kriminal Lâboratuvar Amirliklerinden oluşmaktadır.

b.   Görevleri;

Kriminal Daire Başkanlığının görevleri;

(1) Adli makamlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen bulguları;

      (a) Bilimsel usullerle incelemek,

      (b) Bilirkişi raporlarını düzenlemek,

     (c) Yürürlükte bulunan mevzuatlara göre arşiv kayıtlarını tutmak,

(2) Önemli olaylarda Olay Yeri İnceleme Timlerini takviye etmek amacıyla lâboratuvar personeli görevlendirmektir.

2.   Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT)

    OYİT’ler, Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine olay yerinin sistematik incelemesini yapmakta ve topladığı delilleri usulüne uygun ambalajlayarak cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ilgili lâboratuvara incelenmek üzere  göndermektedir.

Kaynak: Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı web sitesi

Adli Bilimler Net

Adli Bilimler Net Ekibi

You may also like...

Bir cevap yazın

error: