Tagged: cinayet

kriminal haber 100

İkbal Al-Hilli ailesinin sır ölümü..

5 Eylül 2012’de Fransa’nın Chevaline kentinde şok edici bir seri cinayet gerçekleşti. Saad el-Hilli adında bir İngiliz turist, eşi İkbal, iki genç kızları Zainab ile Zeena ve İkbal’in yaşlı annesi Suhalia al-Allaf ile dağlık bir yolda ilerliyorlardı.

cinayet olgusu

Cinayet ve Suç Olgusu

Genel çerçeveden bakacak olursak “suç” kavramının tam anlamıyla tanımı yapılamamaktadır. Suçun altında bireyin değil toplumun hikayesi yatmaktadır. Suçu toplum hazırlar suçlu işler şeklinde de ifade edilen olgu;

Şekil 2: Adli Jeoloji bilimi ile ilgili bazı bilimdalları ve alt disiplinlerinin şematik görünümü

Adli Bilimlerde Toprak İncelemeleri

Toprak, Jeoloji biliminin kabul görmesi ile beraber literatüre giren, magmatik, metamorfik ve sedimanter süreçlerle oluşan kayaçların, atmosferik etkilerle (aşınma, rüzgar, meteorik sular gibi) parçalanması sonucu oluşan inorganik ve organik materyalleri bünyesinde barındıran oldukça karmaşık bir materyaldir.

error: