Tagged: bilimsel yayın

Adli Bilimlerin Temeli – Fundamentals Of Forensic Science, Editör: Doç. Dr. Yeşim DOĞAN

Editörlüğünü Doç. Dr. Yeşim Doğan’ın yaptığı ve alanında uzman pek çok adli bilimciyi bir araya getiren “Adli Bilimlerin Temeli” kitabı NOBEL yayınlarından çıkmıştır. Adli Bilimler alanında az sayıdaki Türkçe yayından biri olan bu kitapta emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

adli toprak

Adli Toprak Nedir?

Toprak, Jeoloji biliminin kabul görmesi ile beraber literatüre giren, magmatik, metamorfik ve sedimanter süreçlerle oluşan kayaçların, atmosferik etkilerle (aşınma, rüzgar, meteorik sular gibi) parçalanması sonucu oluşan inorganik ve organik materyalleri bünyesinde barındıran oldukça …

adli-bilimler-logo

Adli Bilimlerin Tarihsel Gelişimi

Adli sistem zaman ve yer ile büyük ölçüde değişiklik gösterdiğinden, her bir kültür için adli sitemin gelişimini izlemek çok güçtür. Ancak tarihi gelişimi Mısır’dan başlayarak Avrupa ve Kuzey Amerika’yı içine alan sınırlı bir bölgede incelemek gelenekselleşmiştir.

error: