Tagged: bilirkişi

Yeni Bilirkişilik Kanunu 2016

Resmi gazetede yayınlanan yeni Bilirkişilik Kanunu tam metnidir. BİLİRKİŞİLİK KANUNU Kanun No. 6754                                                                                                           Kabul Tarihi: 3/11/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler...

çözünürlük standartları

Güvenlik Kamera Sistemleri İçin Çözünürlük Standartları

Güvenlik kamera sistemleri (CCTV), emniyet hizmetleri açısından tartışmaya yer bırakmayan bir öneme sahiptir. Her biri birer canlı tanık olan CCTV sistemleri, doğru kullanıldığında suçların önlenmesi ve daha çok suç sonrası suçlu kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin işini bir hayli kolaylaştıracak konumda bulunmaktadır. Uygun standartlarda kurulmuş bir CCTV sistemi, suç sonrası çok önemli deliller sunabilecektir.

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu, 19.02.2003 tarih, 4810 Sayılı Kanun’la değişik, 14.04.1982 tarih ve 2659 sayılı Kanun’la ilgili olarak adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

error: