Tagged: adli kimya

Adli Bilimlerin Temeli – Fundamentals Of Forensic Science, Editör: Doç. Dr. Yeşim DOĞAN

Editörlüğünü Doç. Dr. Yeşim Doğan’ın yaptığı ve alanında uzman pek çok adli bilimciyi bir araya getiren “Adli Bilimlerin Temeli” kitabı NOBEL yayınlarından çıkmıştır. Adli Bilimler alanında az sayıdaki Türkçe yayından biri olan bu kitapta emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Analysis of Gunshot Residue Particles

Adli Kimya ve Kimyasal İncelemeler

Adli bilimlerin suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik uygulamalı alanı olan kriminalistiğin en önemli dallarından biri olan adli kimya; bir suç ile ilgili olan mikro veya makro düzeydeki bulguları, esas olarak kimya, yardımcı olarak da fizik, biyoloji, jeoloji gibi pozitif bilimlerin temellerine dayalı..

ab-icon

Adli Bilimler

Günümüzdeki modern hukuk anlayışı ve insan hakları yaklaşımları, herhangi bir şüphelinin bir suçu işlemekten dolayı suçlanabilmesi için o kişinin suç olayı ile ilgisinin somut kanıtlara/delillere dayandırılmasını gerektirmekte ve şüphelilerin (sanıkların) suçla bağlantısı somut olarak kanıtlanmadıkça o kişilerin masum olduklarını dikkate almaktadır. Ülkemizde

error: