Category: Kriminalistik

Adli Mühendislik

Modern anlamda Mühendis; bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Mühendislik ise; mühendisin yaptığı sanat veya meslektir. Dolayısıyla Adli Mühendislik; Mühendislik eğitiminin verdiği bilgi ve beceriyi, Adalet ile ilgili kullanmaktır.

cinayet olgusu

Cinayet ve Suç Olgusu

Genel çerçeveden bakacak olursak “suç” kavramının tam anlamıyla tanımı yapılamamaktadır. Suçun altında bireyin değil toplumun hikayesi yatmaktadır. Suçu toplum hazırlar suçlu işler şeklinde de ifade edilen olgu;

error: