Binalara Güvenlik Kamera Sistemi kurulurken nelere dikkat etmeliyiz?

Sitelere, apartmanlara, bireysel veya kurumsal işletmelere güvenlik kamera sistemi kurdururken nelere dikkat etmeliyiz?

Güvenlik kamera sistemlerinin donanım ve kurulum maliyetlerinin ucuzlaması ile birlikte artık her mekanda kameraları görmek mümkün olabiliyor.  Ancak herkesin kurarken hayal ettikleri faydalar ile sistemin kullanılması ile birlikte ortaya çıkan sonuçlar arasında tam bir uçurum var.

Güvenlik kamera sistemleri doğru şekilde kurulmaz ise caydırıcılık özelliği dışında hiç bir fayda sağlamaz. Görüntünün delil olarak kullanılabilmesi için her şeyden önce, tanıklık ettiği olayla ilgili net bilgiler içermesi gerekir. Binaya giren bir hırsızın yakalanabilmesi, kuyumcu dükkanından altın çalmaya çalışan şahsın tespit edilebilmesi, alışveriş merkezlerini ve ATM cihazlarını mesken edinmiş dolandırıcıların tespit edilebilmesi için amaca uygun güvenlik kamera sisteminin kurulması şarttır.

Yukarıda belirtilen örnekler çok sayıda artırılabilir. Bu nedenle her şeyden önce güvenlik kamera sistemin kurulma amacı ve sistem kurulduktan sonra beklenen fayda net olarak belirlenmelidir.

1. Kurulum Standartları

 1. Sistem içerisinde kullanılan kameraların, iletişim kablolarının, topraklama hattının, güç kaynaklarının sistem gürültüsü üretmeyecek şekilde seçilmesi tavsiye edilmektedir.
 2. Gözetlenecek alan geniş veya uzun ise birden fazla kamera kullanılmalı ve kameraların belirli hedeflere odaklanması sağlanmalıdır. Açık alandaki park yerleri, alışveriş merkezleri, hastane koridorları vb. yerlerde güvenlik kameralarının az sayıda ve alanın tamamını gözleyecek şekilde kurulması, kullanıcıya herhangi bir fayda sağlamamaktadır. Güvenlik kamerasının kuruluşundaki temel amaç, hedef görüntüye ait detayların (şahıs ise yüze ait karakteristik yapıların tamamı) görüntülenebilmesi ve kayıt cihazına gönderilmesidir.
 3. Özellikle topluma açık ve kontrolün zor olduğu kurum ya da kuruluşlarda, şahıs/araç giriş çıkış noktalarına ayrıca güvenlik kameraları yerleştirilmelidir.
 4. Kayıt cihazı ile güvenlik kamerası arasında amaç/kalite yönünden denklik olmalıdır. Kayıt cihazı yeterli çözünürlükte kayıt yapamıyorsa, çok kaliteli bir güvenlik kamerasına sahip olunmasının da faydası yoktur.
 5. Güvenlik kameraları güneş ışığına karşı kurulmamalıdır. Mümkünse güneş ışığı kamera arkasında kalacak ve böylece güneş ışığından azami fayda sağlanacak şekilde kurulmalıdır.
 6. Çok yüksek veya çok alçak seviyede kurulan güvenlik kameraları şahısların yüzlerine ait detayları gözetleme konusunda başarısızdır. Bulundukları ortamda güvenlik kamerasının olduğunu fark eden suçlular, şapka ve el yardımıyla yüzlerini gizleyebilmektedir. Doğru yüksekliğe kurulmuş güvenlik kamerası, kısa süre için de olsa suçlunun yüzüne ait detay bilgileri kayıt cihazına iletmeyi başaracaktır.
 7. Araç kontrol noktalarında, plaka üzerine doğrudan yüksek seviyeli ışığın tutulması veya araçların farlarını söndürmemesi sonucu, CCTV kayıtlarında çoğu zaman araç plaka bölgesi beyaz renkte görülür. Bu durumun önüne geçilebilmesi için güvenlik kameralarının kontrol noktasına düzgün bir açıyla ve doğrudan ışığa maruz kalmayacak şekilde kurulması gerekmektedir.
 8. CCTV sisteminin gereksiz kayıt yapması istenmiyor ise kayıt edilen bölgelere hareket algılayıcı üniteler kurulabilir.

2. Sistem ve Kayıt Güvenirliği (Kurumsal İşletmeler İçin)

 1. Kurulacak olan CCTV sisteminin lokal düzeyde ve internet ağı üzerinde herhangi bir fiziksel bağlantısının bulunmaması, kurumsal nitelikteki birimlerin güvenliği için daha sağlıklı olur.
 2. Kullanıcı ve yönetici yetkileri ayrı ayrı düzenlenmelidir.
 3. Yönetici ve kullanıcıların sisteme giriş saatleri ile izleme yaptıkları arşiv görüntülere ait “sistem kayıtları” saklanabilmelidir.
 4. Kullanıcıların kasten ya da bilinçsiz olarak sistem içerisindeki arşiv görüntüler üzerinde silme, değiştirme ve görüntü/ses bütünlüğünü bozmaya yönelik işlem yapmaları engellenmelidir.
 5. Yukarıda belirtilen güvenlik kriterlerini bozmaya yönelik herhangi bir müdahale esnasında sistem ikaz verebilmelidir.
 6. Arşiv kayıtların ilgili makamlardan istenmesi halinde, medyalara kopya edilen görüntü/ses kayıtlarının orijinalliği (manipülasyon yapılıp yapılmadığı)  sistem tarafından test edilebilmelidir.
 7. Ses ve görüntü kaydının bir arada yapıldığı odalarda; görüntü/ses eş zamanlı olarak kayıt edilmelidir.

3. Kayıt Formatları ve Çözünürlüğü

 1. Sistem mümkünse h264, h265, 3gp ve üzeri yeteneklerde sıkıştırma algoritması ile kayıt etmelidir.
 2. Her bir film karesi en az  1920×1080 yatay/dikey satıra sahip olmalıdır.
 3. Sisteme kayıt edilen her bir film karesi en az 2 megapiksel (Full HD) çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
 4. Kayıt cihazları kendisine bağlanan her bir kameradan gelen 25 FPS’lik (Frame Per Second) video görüntüsünü gerçek zamanlı kaydedebilmelidir. Mümkünse 30 veya 60 fps tercih edilmelidir.

4. Ulusal ve Uluslararası Standartlar

 Avrupa Birliği veya Türkiye’de, görüntünün (film karesi) adli delil olarak kabul edilebilmesi için gerekli kriterlerin neler olduğu konusunda hazırlanmış herhangi bir standart belgesi bulunmamakla birlikte, kaliteli görüntü elde etme konusunda üniversitelerin ve bağımsız kuruluşların tavsiye niteliğinde makaleleri çeşitli zamanlarda yayımlanmaktadır.
Bununla birlikte; tavsiye edilen görüntü/ses kalitesine yönelik kriterler, ideal ortam ve şartlarda gerçekleştirilen kayıtlar için geçerlidir. Dolayısıyla güvenlik kamera sistemlerinden elde edilecek görüntü/sesin, kalitesi/çözünürlüğü/senkronizasyonu, ortamın aydınlık seviyesine, kullanılan kameraların lens yapılarına, çekim açılarına, görüş açısına, görüş uzaklığına, kayda alınan kişinin kameraya ve mikrofona göre duruş açısı ve pozisyonuna göre değişebilmektedir. Örneğin insan yüzünü temsil eden piksel sayısı, güvenlik kamerasının hedefe olan mesafesi uzadıkça azalmakta, mesafe daraldıkça artmaktadır.

forensis

Kriminal Uzmanı - Bilişim - Adli Görüntü Analizi - Görüntü İyileştirme ve Onarma - Yüz / Fotoğraf Karşılaştırma - Montaj Tespiti - Bilirkişi - Web Tasarımı

You may also like...

Bir cevap yazın

error: