Sempozyum “Adli Bilimlerde Yeni Ufuklar”

Tarih / Yer: 12 Şubat 2014 Ankara

Düzenleyenler: EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı / Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü

Sempozyum Programı:

Birinci Oturum:

Oturum Başkanı Prof.Dr.Ertan BEŞE. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı

Konuşmacılar

Ölü Muayenesi ve Olay Yeri İnceleme. Prof.Dr.Gürol Cantürk. Ankara Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı.

Gömülmüş Cesetlerde Kimliklendirme. Prof.Dr.Ayla Sevim Erol. Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü.

Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi F2K.  Cem Mehmet Çetin. EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı KATEM Şubesi.

Bilgisayarlı Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Sistemleri ve Veri Bankası.  Dr.Gökhan Öğünç. EGM Kriminal Dairesi.

 

İkinci Oturum:

Oturum Başkanı Prof.Dr.Zafer Karaer. Ankara Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü. -Ankara Ü. Veterinerlik Fak. Öğretim Üyesi.

Konuşmacılar:

Kaçak İmal Edilen İçkiler ve Metil Alkol Zehirlenmeleri. Prof.Dr.Nevzat Artık. Ankara Ü. Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü.

Toksikolojik Analizlerde İleri Yöntemler. Prof.Dr.Aslıhan Avcı. Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü.

Adli Bilimler , İnternet ve Sosyal medya İlişkisi. Oğuzhan Orak EGM Kriminal Dairesi,

Psikolojik Otopsi. Psik. Gülşah Şükran Yıldız.  Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü Y.Lisans Öğrencisi. Ankara 3. Aile Mahkemesi Psikoloğu.

Görev Köpekleri K-9 Tanıtımı. Teorik ve Uygulama. EGM KOM Dairesi Köpek Eğitim Merkezi (KEM Şubesi)

EGM Kriminal Dairesi Labratuvarlarının Tanıtımı

 

Not: Sempozyuma katılım sınırlı olup başvuruların , EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı KATEM Şube Müdürü Cem Mehmet Çetin’e yapılması gerekmektedir.

Başvuru emaili: cemcetinkos@yahoo.com

 

ADLİ BİLİMLERDE YENİ UFUKLAR SEMPOZYUM ÖZETİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen, sempozyum başarı ile sona ermiştir.

Sempozyuma EGM Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi FINDIKLI, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer KARAER , Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Nevzat Artık , TOBB Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK, Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Hakim İç Denetçi Hk. Serdar YENİDÜNYA, TEM Daire Başkan Yardımcısı  Ahmet SULA, TEM Daire Başkan Yardımcısı Aydın Bey,  Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan BEŞE, , Polis Akademisi  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Ufuk AYHAN, Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı   Prof. Dr. Refia PALABIYIKOĞLU,  Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa PINARCI, Kırıkkale Emniyet Müdürü  Hasan ONAR, EGM Koordinasyon ve Harekat Daire Başkanı 1. Sınıf Emn. Müdürü Seyit DEMİRCİ ve geniş bir adli bilimci izleyicisi katılmıştır.

Sempozyum açılış konuşmasında Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi Fındıklı kolluk güçlerinin üstlendiği vazifelerin önemini, bu vazifelerin daha iyi ve etkili hale getirilmesinin önemine değinmiştir..

1.Oturum Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ertan BEŞE’nin  başkanlığında başlamıştır.

İlk konuşma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı Prof. Dr. Gürol Cantürk tarafından Ölü Muayenesi ve Olay Yeri İncelemesi üzerine yapılmıştır. Prof. Dr. Cantürk konuşmasında olay mekanizmasının çözümlenmesinde titizlikle gerçekleştirilen olay yeri incelemesi ve ölü muayesinin ehemmiyetini, konu ile ilgili yapılan tıbbi uygulama hatalarının yol açtığı sorun ve sonuçları anlatmıştır..

Gömülmüş Cesetlerde Kimliklendirme konulu konuşmasında Prof. Dr. Ayla Sevim Erol Antropolojik incelemelerin adli bilimlerde sağladığı zamansal ve finansal katkılardan, iş yüküne pozitif etkisinden bahsetmiştir. Bununla birlikte diğer bilim dallarıyla ortak çalışmanın daha hızlı ve doğru sonuç vereceğine dikkat çekmiştir.

Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi konulu konuşmasında EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı KATEM Şube Müdürü Cem Mehmet Çetin, felaket kurbanlarının kimliklendirilmesinin toplumsal önemini vurgulayarak, Afganistanda vuku bulan uçak kazasında kaybettiğimiz Türk Vatandaşlarının kimliklendirilmesi üzerine yaptıkları titiz ve meşakkatli çalışmayı anlatmıştır.. 

Dr.Gökhan Öğünç Bilgisayarlı Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Sistemleri ve Veri Bankası üzerine yaptığı konuşmasında geliştirdikleri yerli program olan BALİSTİKA’yı, bu programın milli gelire katkılarını belirterek,  BALİSTİKA’nın sahip olduğu gelişmiş özellikleri sebebiyle Dünya piyasasında gördüğü talebe dikkat çekmiştir.

2. Oturum Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Karaer’in başkanlığında gerçekleşmiştir..

Kaçak İmal Edilen İçkiler ve Metil Alkol Zehirlenmeleri üzerine yaptığı konuşmada Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Nevzat Artık, kaçak içki imalinin özellikle Turizm sektörüne olumsuz etkisinden ve halk sağlığına zararından bahsetmiş,  Yetkili mercilerin bu konuda yasal önemleri ve denetimleri arttırması gerektiğini belirmiştir.

Prof. Dr. Aslıhan Avcı  Toksikolojik Analizlerde İleri Yöntemler konulu konuşmasında olay yerinden laboratuara uzanan iş ve işlemlerin analiz sonuçlarını direkt etkilediğini, preanalitik dönemde titiz yürütülen çalışmanın adli olayların sonuçlandırılmasında birincil öneme sahip olduğunu söylemiştir.

Adli Bilimlerde İnternet ve Sosyal medya İlişkisi üzerine yaptığı konuşmada Emniyet Amiri  Oğuzhan Orak sayıları artan sosyal medya kullanıcılarının bilgi paylaşımı hızlarının tahminin çok ötesinde olduğunu belirtirken yaptıkları bir anket çalışmasının sonucunda sosyal medyadan adli bilimlerin ve adli haberlerin hangi vasıtalarla yapıldığını tespit ettiklerini ve özellikle facebook, twitter gibi ağların başı çektiğini söylemiştir.

Psikolojik Otopsi konulu konuşmasında Ankara 3. Aile Mahkemesi Psikoloğu Gülşah Şükran Yıldız psikolojik otopsinin tıbbi otopsi için sağladığı önemli katkılardan bahsederken özellikle intihar vakalarına ve bu vakalarda yapılacak psikolojik otopsinin negatif otopsi ihtimalini düşüreceğini belirtmiştir. Psikolojik otopside elde edilen bilgi ve verilerin kaynağı olan aile, arkadaş ve diğer sosyal ilişki & alışkanlıkların ehemmiyetini vurgulamıştır.

Adli Bilimler Net

Adli Bilimler Net Ekibi

You may also like...

Bir cevap yazın

error: