Tagged: seri katil

cinayet olgusu

Cinayet ve Suç Olgusu

Genel çerçeveden bakacak olursak “suç” kavramının tam anlamıyla tanımı yapılamamaktadır. Suçun altında bireyin değil toplumun hikayesi yatmaktadır. Suçu toplum hazırlar suçlu işler şeklinde de ifade edilen olgu;

error: