Tagged: kriminoloji

cinayet olgusu

Suçlu Profili

“Suçlu profili”, suç eyleminden sorumlu bireylerin kişilik özelliklerini gösteren yöntem olarak tanımlanmaktadır.Suçlu profili ile pratikte meşgul olan profesyoneller, adli bilimciler, sosyal bilimciler ve davranış bilimcilerden oluşan geniş spektrumlu bir araştırmacı grubunu içerir.

error: