Tagged: kanun

Yeni Bilirkişilik Kanunu 2016

Resmi gazetede yayınlanan yeni Bilirkişilik Kanunu tam metnidir. BİLİRKİŞİLİK KANUNU Kanun No. 6754                                                                                                           Kabul Tarihi: 3/11/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler...

Adalet Bakanlığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kanun tasarısı ile, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

error: