Tagged: kanun tasarısı

Adalet Bakanlığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kanun tasarısı ile, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

error: