Tagged: adli jeoloji

Şekil 2: Adli Jeoloji bilimi ile ilgili bazı bilimdalları ve alt disiplinlerinin şematik görünümü

Adli Bilimlerde Toprak İncelemeleri

Toprak, Jeoloji biliminin kabul görmesi ile beraber literatüre giren, magmatik, metamorfik ve sedimanter süreçlerle oluşan kayaçların, atmosferik etkilerle (aşınma, rüzgar, meteorik sular gibi) parçalanması sonucu oluşan inorganik ve organik materyalleri bünyesinde barındıran oldukça karmaşık bir materyaldir.

error: