Tagged: adli bilim dalları

adli-bilimler-logo

Adli Bilimlerin Tarihsel Gelişimi

Adli sistem zaman ve yer ile büyük ölçüde değişiklik gösterdiğinden, her bir kültür için adli sitemin gelişimini izlemek çok güçtür. Ancak tarihi gelişimi Mısır’dan başlayarak Avrupa ve Kuzey Amerika’yı içine alan sınırlı bir bölgede incelemek gelenekselleşmiştir.

error: