Ayaş Adli Bilimler Sempozyumu Kapanış Bildirgesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Adli Bilimciler Derneği ve Ayaş Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla Ayaş Belediyesinin ev sahipliğinde, başkanlıklarını Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, A. Ü. Adli Tıp ABD BaşkanıProf. Dr. Gürol CANTÜRK ve Ayaş Belediye Başkanı Bülent TAŞAN’ın yaptığı Ayaş Adli Bilimler Sempozyumu, 18 Ekim 2015 tarihlerinde Ayaş’ta gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum açılışı, Jandarma Kriminal Daire Başkanı Krm.Alb.Mehmet YILMAZ, Ayaş Kaymakamı Ahmet Başbaydar, Altındağ Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN, Ayaş MYO Müdürü Doç. Dr. Mutlu YILMAZ, A. Ü. Adli Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Aslıhan AVCI ve Müdür Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Ayla Sevim EROL, Ankara Üniv.Madde Bağımlılığı Merkezi Müdürü Prof.Dr.Yıldırım Beyatlı DOĞAN , BELSO dan Ahmet YARDIMCI, Yunanistan dan Nükleer Bilimci George POLYMERIS , ADBİD Genel Sekreteri Av.Devrim KARAKÜLAH, Adli Kinesiyoloji Komisyon Başkanı Dr.Bilge GECİOĞLU ve TRT den Metin EDİRNELİ’nin yanı sıra çok sayıda bilim insanının katılımı ile gerçekleşmiştir.

Sempozyum Başkanlarından Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Adli Bilimler ailesinin Ayaş’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, adli bilimlerin pek çok dalından ve bunların öneminden bahsetmiş, disiplinler arası bilgi paylaşımının artması gerektiğini belirterek adli bilimlerin 70 eyakın alanıyla çalıştıklarını söylemiştir. Sempozyum Başkanlarından, Ayaş Belediye Başkanı Bülent TAŞAN Adli Bilimlerle ilgili böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve Ayaş’ın güzelliklerini paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmiştir.

Açılış konuşması yapan Jandarma Kriminal Daire Başkanı Krm.Alb.Mehmet YILMAZ, Ayaş Kaymakamı Ahmet Başbaydar ve Prof.Dr.Gürol Cantürk te sempozyuma katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Ankara Milletvekili Prof.Dr.vedat BİLGİN de yaptığı konuşmada bu sempozyumların halkın ayağına gitmesinin önemini vurgulamıştır.

Ayaş Adli Bilimler Sempozyumu’nun birinci oturumu Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayla Sevim EROL’un başkanlığında başlamış, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat ARTIK, AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Gıda Savunması konulu bildirisinde, gıda güvenliği ve gıda güvencesinin birbiriyle karıştırılan farklı iki kavram olduğunu söylemiştir. Türkiye’nin AB üyesi olmadığı halde süt, süt ürünleri vb. gıda ihraç ettiğini ifade etmiş , “ riski bilirsek yönetebiliriz” sloganı ile konuşmasını tamamlamıştır.

Dt. Müge AĞIR ve Dt. Evin TOKER tarafından hazırlanan bildiride, dişlerdeki renklenmelerin adli bilimlerdeki önemine değinilerek özellikle çok çeşitli kimyasallara maruziyette ve sistemik hastalıklarda dişlerde oluşan renklenmelerin bazen elimizdeki en önemli delil olabileceği vurgulanmıştır. İlk oturumun son konuşmacısı Fulya YÜKSEL el bilek grafileri ve bunların cinsiyet tayinindeki yeri ve önemine değinmiştir.

İkinci oturum, Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol CANTÜRK’ün başkanlığında başlamış, İlk bildiriyi Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Sn. Prof. Dr. Aslıhan AVCI, Adli Biyokimya üzerine gerçekleştirmiştir. Bildirisinde Adli Biyokimyanın önemi ve adli vakalarda sorunun çözümüne verdiği katkıdan bahsetmiş, Konu ile ilgili 28 yaşındaki bir bireyin, enerji içeceğine bağlı meydana gelen ölüm olayı ve bunun biyokimyasal incelemelerinin ele alındığı örnek vaka ile bildirisini noktalamıştır. Adli Tıp Kurumundan Dr. Murat MERT Adli Toprak delillerinin adli vakalarda kullanımı ve öneminden bahsettikten sonra Ankara Üniversitesi Adli Toprak Merkezinde sıçanlar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarından sözetmiştiri. Adli Bilimciler Derneği ADBİD Mühendislik Komisyonu Başkanı Yük. Müh. Melike Özlem BİLGİLİ Türkiye de ilk kez olarak bir sempozyumda adli mühendislik ve bu alandaki bilirkişilik uygulamalarını anlatmış ve iş kazalarının önlenmesinde adli mühendislere düşen görevleri vurgulamıştır.

Dr. Nihal AÇIKGÖZ ceset üzerindeki böceklerin incelenmesi sayesinde, ölüm zamanının tayin edilebileceğini ve cesedin yerinin değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılabileceğini , sekonder olay yerinin tayininden yola çıkılarak primer olay yerinin ve ayrıca kişinin maruz kaldığı narkotik maddeler, bu maddelerin miktarı ve maruziyet süresinin saptanabileceğini belirtmştir. Dr. AÇIKGÖZ, biyologların bu konuda eğitiminin desteklenmesi ihtiyacını vurgularken kontenjan ve kadroların da arttırılması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Üçüncü oturum A.Ü Beypazarı MYO Müdürü Sn. Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN’in başkanlığında başlamış İlk olarak, Emekli Albay Dr. Ercan SEYHAN Patlayıcı İncelemeleri konulu bildirisinde patlayıcı türleri, etki mekanizmaları ve buna bağlı meydana gelen ölüm ve yaralanmanın sebeplerini anlatmıştır.

 Yük. Müh. Melih ÖZGÜVEN, Türkiye de adlibilimler sempozyumlarında ilk olarak sunulan Adli Cam konulu bildirisinde olay yeri incelemede elde edilen cam delillerin birbirine uygunluğunun ateşli silahlarla gerçekleşen olaylar, trafik kazaları ve hırsızlık vakalarında büyük rol oynadığına değinmiştir.

Dördüncü oturum A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Yeşim DOĞAN başkanlığında başlamış, Özel Dedektif Sn. Mesut ÖZTÜRK Türkiye de adlibilimler sempozyumlarında ilk olarak sunulan, “Dedektifliğin Türkiye ve Dünyadaki Yeri konulu” bildirisini paylaşmıştır. Özel dedektifliğin ülkemizdeki yasal durumuna değinen Öztürk’ün konuya dair verdiği örnekler ilgi çekmiştir.

A.Ü. Beypazarı MYO Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU, sigortacılık ve sigortacılıkta risk kavramı ve risk yönetimi üzerine bilgi verdikten sonra sigorta hilelerinin ortaya çıkarılmasında adli bilimcilerle yapılan çalışmaları vakalarla anlatmıştır.

ADBİD Muhasebe Komisyonu Başkanı Seliz BAŞYİĞİT, Adli Muhasebe Komisyonu ve faaliyetlerinden bahsettikten sonra, adli muhasebe, adli müşavirlik, kayıt dışı ekonomi, kara para aklama kavramları ve adli muhasebenin içeriği ile ilgili bilgiler vermiştir. Adli muhasebenin dünyadaki ve Türkiye’deki durumuna da değinen BAŞYİĞİT, kara para aklama ile mücadelede adli muhasebe uzmanlarından faydalanılması gerektiğini dile getirerek konuşmasını tamamlamıştır.

Dördüncü oturumun son bildirisinde, Emniyet Müdürlüğünden İsmail KUŞOĞLU Türkiye de adlibilimler sempozyumlarında ilk olarak sunulan “telefon otopsisi” başlıklı bildirisinde intihar orijinli ölümlerde telefon incelemesinin önemine değinmiştir.

Oturumların ardından, Ayaş Belediye Başkanı Sn. Bülent Taşan’ın önerisiyle Adli Gıda Sempozyumu’nun da Ayaş’ta yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayaş Adli Bilimler Sempozyumu’nun kapanışının ardından, katılımcıların Ayaş İlçesi’ni daha yakından tanıması ve yerel ürünlere ulaşımı için bir gezi düzenlenmiştir.

Yüz Tanıma Sitemleri, Bonzai, Adli Jeoloji gibi 15 posterin de sunulduğu Sempozyum sürecinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunan pek çok bilim insanı, adli bilimlerin multidisipliner alt yapısının daha da yaygınlaşması ve zenginleitirlmesi ihtiyacı konusunda hemfikir olmuştur.

ADBİD’nin, Ayaş Adli Bilimler Sempozyumu’nda kurulan, Adli Mimarlık Komisyonu Başkanlığı’na Sn.Prof. Dr. Figen BEYHAN, Adli Felsefe Komisyon Başkanlığı’na Sn. Dilek TEKTAŞ, Adli Geriatri Komisyon Başkanlığı’na Sn. Av. Alp ASLAN, Adli Coğrafya Komisyon Başkanlığı’na Sn. Doç. Dr. Mutlu YILMAZ, Adli Sosyoloji Komisyon Başkanlığı’na Sn. Çiğdem ÜNLÜ ÇEBER getirilmiştir.

Çok çeşitli dallardan bilim insanlarının adli bilimler alanında daha etkin ve beraber çalışma isteklerinin yoğunluğu, kurulan yeni komisyonlarla daha da güçlenmiştir.

Ayaş Adli Bilimler Sempozyumu’nun bir diğer önemi ise ise ülkemizde ilk kez Adli Mühendislik, Adli Cam ve Telefon Otopsisi üzerine çok ilgi çekici bilimsel bildirilerin sunulmuş olmasıdır.

Bilimin her alanından pek çok saygıdeğer bilim insanının katkılarıyla ve başarıyla ilki gerçekleşen Ayaş Adli Bilimler Sempozyumu’nun önümüzdeki yıllarda da yapılması dilekleriyle sempozyum kapanışı yapılmıştır.

Fotoğraf link: https://picasaweb.google.com/113324397480284637221/Webicinkisaayas2015

AYAŞ ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

 18 Ekim 2015 Ayaş Belediyesi

Kongre Başkanları

Bülent TAŞAN. Ayaş Belediye Başkanı

Prof. Dr. Hamit HANCI. Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Prof.Dr.Gürol CANTÜRK. Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı

 

 Sempozyum Sekretaryası

Dt. Evin TOKER. Sağlık Bakanlığı. Tepebaşı Ağız Diş Sağlığı Merkezi

Ahmet YARDIMCI. BELSO

Bio. Merve İYRAS. Ankara Üniv. Adli Bilimler Enstitüsü.

Adli Bilimler Net

Adli Bilimler Net Ekibi

You may also like...

Bir cevap yazın

error: